Mirosław Brejwo- zarządzanie czasem i efektywność osobista | Regulamin rezerwacji miejsc na szkolenia
1264
page-template-default,page,page-id-1264,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

1. Cena (podana w zakładce „informacje i ceny” danego szkolenia) zawiera: materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia (przy minimum 50% obecności na szkoleniu), możliwość 3 konsultacji mailowych po zakończeniu szkolenia.
2. Płatność za szkolenie należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (ale nie później niż na 2 dni przed szkoleniem) na konto:
mBrejwo Group Mirosław Brejwo, nr 69 1140 2004 0000 3502 4447 5930
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia (co najmniej jednej osoby) należy poinformować o tym organizatora drogą mailową (kontakt@brejwo.pl) lub telefonicznie (604 926 072) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Brak rezygnacji ze szkolenia i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
4. Szkolenie objęte gwarancją bezpieczeństwa. Jeżeli przyjdą Państwo na szkolenie i podczas pierwszej przerwy (po około 1,5 godziny) uznają, że nie spełnia ono Państwa oczekiwań, mogą Państwo opuścić szkolenie uzyskując zwrot dokonanej opłaty za szkolenie w ciągu dwóch dni roboczych.
5. Mają Państwo prawo do zmiany zgłaszanych osób, prosimy jednak w miarę możliwości o informację o nowych osobach drogą mailową lub telefonicznie na dwa dni przed szkoleniem- umożliwi to przygotowanie dyplomu dla właściwej osoby (przy braku zgłoszenia lub zbyt późnym zgłoszeniu, dyplom dla nowego uczestnika zostanie wysłany pocztą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia)
6. Organizatorem szkolenia jest firma mBrejwo Group Mirosław Brejwo, ul. Akacjowa 1b/5, 83-032 Skowarcz
NIP: 604 006 94 03, RIS nr: 2.22/00153/2012
7. mBrejwo Group zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim wypadku uczestnicy zostaną o tym możliwie szybko poinformowanie i dostaną zwrot dokonanych wcześniej wpłat w ciągu 2 dni roboczych lub możliwość wzięcia udział w najbliższym otwartym szkoleniu w danym mieście.