Zyskaj na czasie

logombrejwoFirma specjalizuje się w szkoleniach i wykładach z obszaru zarządzania czasem i efektywności osobistej (motywacja, radzenie sobie ze stresem, osiąganie celów).

Głównym projektantem wszystkich szkoleń jest Mirosław Brejwo. W swoich szkoleniach kładzie szczególny nacisk na wdrażanie metod, przynoszących wymierne korzyści i dających się od razu wprowadzić w życie przez uczestników zajęć.

Posiadamy ofertę gotowych szkoleń, realizowanych zarówno dla grup otwartych jak i zamkniętych. Oczywiście przygotowujemy także szkolenia projektowane indywidualnie dla konkretnych przedsiębiorstw i instytucji, w oparciu o dokładną analizę potrzeb i oczekiwań.

Dodatkowe informacje:

Mirosław Brejwo     Szkolenia     Kontakt